ارسال آگهی رایگان
حساب کاربری خانه تمام آگهی ها پشتیبانی
400مترزمین متری 95ھزاردرفومن در فومن
تاریخ انتشار :تیر ۱۵, ۱۳۹۶
  • آدرس آگهی دهنده : فومن, گیلان, ايران
اطلاعات بیشتر
قیمت :
توافقی
شماره تلفن :
+
09195709519
توضیحات این آگهی

400مترزمین38میلیون اگہ مشتری باشیدتا35ھم میدم
آب برق گازتلفن دارد

●سندنداردامادلیل نمیشہ کہ مشکلےدارہ آخہ*خیلےاززمینای این اطرافوبدون سندخریدن میتونیدبریدببینید۔بدلیل مشکلات مالےاین قیمت میدم
●ماشین روتاداخل زمین دارد۔جادہ ھم آسفالت میباشد دوتاراہ ھم دارہ ھردوھم کوچہ ی عمومی نیست واقعاازاین دیگہ بھتر
درخت پرتقال گردو وگوجہ سبزھم دارد
گیلان فومن 2کیلومتری ماسولہ خ شھیدصفوی ک وحدت2
لطفامشتری واقعےفقط زنگ بزنہ
09195709519